Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Separuj ako vieš

Separuj správne a dôsledne

 

Chceme naučiť ľudí separovať odpad. Množstvo obalového materiálu pribúda a pridúdajú aj skládky čierneho odpadu. Vyseparovaný materiál sa môže použiť ako základná surovina pri výrobe ďaľšieho materálu. Stačí málo - stačí len chcieť SEPAROVAŤ odpad.

Už priamo v domácnosti si vieme rozdeliť odpad na

1. biologický - zbytky ovocia a zeleniny, ktorý tvorí plibližne 40% ten sa dá krásne kompostovať - výborná surovina.

2. Papier - noviny, reklama, papierové obaly, šúľky z toaletného pariera do zberu papiera - 20%

3. Sklo - vyseparovať do skla a znova použiť ako sklo - 1-5%

4. PET fľaše a kovové obaly - PET fľaše z minerálnych vôd, umelohmotné obaly z kozmetiky - 30%

5. Vybité batérie - patria do zberu batérií

6. Materiál ako práčka, ľadnička, starý počítač, satelit a iné rozhodne patria do Zberného dvora

7. Stavebný materiál ako kachličky, staré murivo patria do stredísk na to určených

Separovaný zber odpadu je zavedený na celom Slovensku. Je v mestách a aj v obciach povinný. Stačí si pozrieť na web stránke mesta alebo obce ako naložiť s nepoužitým materálom. Zopár rád môžete nájsť aj na týchto web stránkach. Prosíme Vás, aby ste použitý materiál nevynášali do lesa a do krovín. Ďakujeme za porozumenie.

Spoločnosť Kosit

Priatelia Zeme SPZ

 

TOPlist